Arboretum Volčji Potok je prejel Priznanje vrtne odličnosti

Včeraj, 3. 11. 2022, je Svetovna zveza društev ljubiteljev vrtnic podelila Arboretumu Volčji Potok Priznanje vrtne odličnosti (WFRS Award of Garden Excellence). Prejmejo ga rožni vrtovi z najboljšim vzdrževanjem in predstavitvijo vrtnic. Priznanje so Arboretumu Volčji Potok in Sloveniji podelili v Adelajdi v Avstraliji, kjer je potekal svetovni kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic. Svetovni kongres poteka vsako tretje leto in na njem med drugim preučijo kandidature za Priznanje vrtne odličnosti. Podelijo jih največ deset, saj morajo predlagani rozariji zadostiti številnim pogojem, ki jih je postavila svetovna zveza.

Priznanje je v imenju Slovenije prevzela Beatrice Halter, predstavnica nemškega Društva švicarskih prijateljev vrtnic. Slovensko društvo na svetovnem kongresu v Adelaidi namreč ni imelo predstavnika. Na fotografiji stojijo (od leve proti desni) predsednica svetovne zveze Henrianne de Briey, ga Beatrice Halter, izvršni direktor svetovne zveze Derek Lawrence in predsednik komisije za priznanja Daniel Boulens. Foto Markus Brunsing

dlvs-2015

Rubins Leonard

Objavi komentar