Breda Čopi je prejela Svetovno vrtnično priznanje

Breda Čopi, predsednica Slovenskega društva ljubiteljev vrtnic, je zaključila z mandatom funkcije podpredsednice Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic. Funkcijo je opravljala tri zaporedne mandate, in sicer je bila podpredsednica za srednjo in vzhodno Evropo polnih deset let.

V tem obdobju je povezovala iniciative za društveno povezovanje v prostoru med Poljsko in Grčijo ter med Avstrijo in Rusijo. Pod njenim podpredsedništvom in z veliko osebne spodbude sta se na novo organizirali poljsko in romunsko vrtničarsko društvo. S pomočjo njenih poznanstev in dobrega imena je novim funkcionarjem na široko odprla vrata v Svetovno zvezo.

Velik dosežek Brede Čopi kot podpredsednice svetovne zveze je bila organizacija regionalnega kongresa v Sloveniji, na katerem so dobile besedo dejansko vse države srednje in vzhodne Evrope, v katerih je našla sogovornike. Na iniciativo Brede Čopi sta dobila Priznanje vrtne odličnosti rozarija v Italiji in Avstriji, pri Svetem Ivanu in v dunajskem Badnu.

Veliko vloženega truda in vztrajno navduševanje za mednarodno povezovanje je opazila Svetovna zveza društev ljubiteljev vrtnic. Pred nekaj dnevi, natančneje 3. 11. 2022, je bilo na svetovnem kongresu v Adelajdi v Avstraliji Bredi Čopi dodeljeno Svetovno vrtnično priznanje (World Rose Award). Utemeljitev pravi, da je priznanje prejela za predano opravljanje funkcije in za promoviranje vrtnic.

Breda, k nagradi ti člani Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije iskreno čestitamo in smo s tabo ponosni nanj!

Medaljo za našo predsednico je prevzela gospa Helga Brichet iz Italije.

Breda Čopi

dlvs-2015

Rubins Leonard

Objavi komentar