Parkovna dediščina – oaze miru množičnega turizma

Petek, 19 april 2024, Portorož – Portorose, Hotel Kempinski

Mednarodni posvet je namenjen strokovnjakom hortikulture, turizma in urejanja zelenih površin iz Slovenije in sosednih držav. Predavatelje in predavateljice iz prominentnih turističnih krajev smo povabili s pomočjo Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije (DLSV), katerega odlično stkana mednarodna mreža izhaja iz dolgoletnega uspešnega delovanja v Svetovni zvezi vrtničarskih društev.

Mednarodno srečanje bo predstavilo obstoječe programe za ozelenitev in ureditev parkovnih površin doma ter v sosednjih mestih in krajih, usmerjenih v turizem na višji kakovostni ravni. Občina Piran želi približati svojim občanom in občankam ter širši javnosti bogastvo parkovnih površin, ob tem pa ponuditi rešitve za mestne zelene površine in parkovne ureditve v krajih, ki so dolgoročno usmerjeni k razvoju turizma za zahtevnejše goste.  

PROGRAM

Četrtek, 18. 4. 2024

Od 19.00 naprej

Dobrodošlica strokovnim predavateljem in častnim gostom

 

Petek, 19. 4. 2024

9.00–9.30

9.30–11.00

Prijave in sprejem

Strokovna predavanja

9.30–10.15

Markus Brunsing, dipl. inž., Baden-Baden, Nemčija

Mesto svetovne zdraviliške dediščine, njegovi vrtovi in vrtnice

10.15.–11.00

Annalisa Marini, krajinska arhitektka, Pordenone, Italija

Turistični potencial parkov: primer Parka Pegasus Jesolo Lido

 

Odmor za kavo

11.30–13.15

Strokovna predavanja

11.30–12.15

prof. Maria Eva Giorgione, Univerza v Bologni, Italija

Zelene površine in vrtnice v urbani krajini

12.15–13.00

izr. prof. dr. Valentina Schmitzer,  BF Ljubljana

Parkovne površine kot turistične prepoznavnosti mest

 

Kosilo

15.00–17.00

Strokovno predavanje in okrogla miza s strokovnjaki

15.00–15.45

Simon Ogrizek – dipl. ing. agr. in hort.

Urejene zelene površine in njihov pomen za razvoj turizma

Okrogla miza na temo: hortikultura in turizem

Parkovna dediščina – oaze miru za turizem

Od 17.00 naprej

Srečanje v parku z zdravico

Sobota, 20. 4. 2024 (dodaten program glede na prijave)

 

Sobota, 20. 4. 2024 (dodaten program glede na prijave)

Strokovna ekskurzija z vodenjem po obalnih parkovnih zasaditvah po našem izboru

Predlogi:

Forma Viva (sprehod po parku in ogled skulptur ter diskusija o ureditvi)

Krajinski park Sečoveljske soline

 

Jezik posveta: angleščina, slovenščina

Organizator: Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije 

Soorganizatorji: Občina Piran, Javno podjetje Okolje PiranMaona, d. o. o.

 

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV

Baden-Baden v cvetju – Mesto svetovne zdraviliške dediščine in njegovi vrtovi in vrtnice

Baden-Baden je znamenito zdraviliško mesto na obronkih Schwarzwalda na jugozahodu Nemčije. Parki in vrtovi na 40 ha površine sooblikujejo podobo mesta že več kot 250 let in pomembno prispevajo k privlačnosti te mednarodne turistične destinacije. Glavne zanimivosti zelenih površin so pomladanske in poletne cvetlične gredice, vrt dalij in predvsem rožni vrtovi z vrtnicami z vrhuncem cvetenja v juniju.

Markus Brunsing, univ. dipl. inž. kraj. arh., je specialist za ohranjanje zgodovinskih vrtov. Od leta 2003 je vodja oddelka za zelene površine mesta Baden-Baden. Odgovoren je za zgodovinske zdraviliške vrtove, ki so Unescova svetovna dediščina, za oblikovanje in vzdrževanje dveh rozarijev, vrta dalij in cvetličnih nasadov v mestu. Vodi mednarodni izbor novih vrtnic v Baden-Badnu, ki je najprominentnejša prireditev te vrste v Evropi, in je funkcionar Svetovne zveze vrtničarskih društev.

 

Zelene površine in vrtnice v urbani krajini

Avtorica se bo osredotočila na osvetlitev vloge in evolucije urbanih zelenih površin s posebnim poudarkom na uporabi vrtnic. Izbira ustreznih sort vrtnic in načina vzdrževanja ter s tem povezanih stroškov so odločujoči dejavniki za osnovanje vabljivih ter okoljsko učinkovitih zelenih površin. Vrtnice imajo zaradi privlačnosti in raznolikosti sort veliko moč, da prostoru vtisnejo individualni pečat in s tem postanejo gradnik turistične privlačnosti; biti morajo seveda pravilo uporabljene.

Dr. Maria Eva Giorgioni je profesorica na Oddelku za kmetijstvo in živilsko tehnologijo Univerze v Bologni. Vodi izvajanje poskusov in poučuje o okrasnih rastlinah, drevesničarstvu ter oblikovanju in vzdrževanju parkov in vrtov. Od devetdesetih let naprej se ukvarja s preizkušanjem sodobnih sort vrtnic za javne površine, zlasti z njihovo prilagodljivostjo na ekstenziven način gojenja v pedo-klimatskih razmerah rožnega vrta v Faenzi v Padski nižini. Aktivna je tudi v mednarodnem prostoru.

 

Turistični potencial parkov: primer Parka Pegazus v kraju Jesolo Lido

Avtorica bo predstavila leta 2011 urejeni park v kraju Jesolo Lido, ki je obalno letovišče v bližini Benetk. Park ima s kombinacijo zelenih površin, z možnostmi za rekreacijo, z ureditvami za otroke, družine in skupine, s ponudbo kulturnih programov in kulinarike velik turistični pomen. Posebnost so mitološki vrtovi, od katerih je en posvečen krilatemu konju Pegazu. Celota je na 15 ha površine načrtovana tako, da upošteva vidike okoljske odgovornosti in trajnosti. Po 13 letih že premišljujejo o prenovi.

Annalisa Marini, univ. dipl. kraj. arh., ima dolgoletne izkušnje z načrtovanjem parkov v mestih, s krajinskimi ureditvami v odprti krajni in v zavarovanih območjih kulturne in naravne dediščine, pa tudi z bolnišničnimi vrtovi s poudarjenim terapevtskim vidikom. Z arhitektom M. Baccichetom sta leta 2017 ustanovila mrežo za krajinsko načrtovanje Laboratorio di Paesaggi_Friuli Venezia Giulia. V Italijanskem združenju krajinskih arhitektov (AIAPP) ja predstavnica Furlanije-Julijske krajine.

 

Parkovne površine kot del turistične prepoznavnosti mest

Med glavnimi turističnimi motivi so motiv doživetja, motiv druženja in motiv skrbi zase. Parki in druge urbane zelene površine omogočajo hkratno doživljanje vseh motivov obiska destinacije. V predavanju bo avtorica orisala razvoj parka kot turistične destinacije, predstavila nekaj svetovno znanih in sodobno oblikovanih urbanih zelenih površin, ki so prepoznane kot izjemne turistične mestne enote, in sklenila s primerom prepoznavnosti odprtih zelenih površin v Ljubljani.

Dr. Valentina Schmitzer je izredna profesorica na Biotehniški fakulteti Univerza v Ljubljani. Na Oddelku za krajinsko arhitekturo je dejavna na področju krajinskega planiranja in oblikovanja. Predava o okrasnih rastlinah, oblikovanju in vzdrževanju vrtov. V znanstvenem delu se posveča sadnim rastlinam, s posebnim veseljem pa vrtnicam.

 

Urejene zelene površine in njihov pomen za razvoj turizma

Premišljena in usklajena zelena ureditev je še kako pomembna za moderno urbano okolje, saj želimo aspekt čistih linij in moderne arhitekture zmehčati z načrtovano umestitvijo barv, tekstur in struktur. V uveljavljenih zdraviliških krajih se pogosto srečamo s kontrastom med tradicionalnim zdraviliškim okoljem in sodobno zasnovanimi zelenimi površinami. Barve, strukture in teksture so v zdraviliškem okolju posebno pomembne, ker ustvarjajo dodano vrednost s psihološkimi in wellness učinki.

Simon Ogrizek, dipl. inž. agr. in hort., je mednarodno uveljavljeni ekspert za cvetličarstvo, v svoji karierni poti pa se je dolgo ukvarjal z vodenjem urejanja mestnih zelenih površin. Zdaj vodi svoje podjetje FLDC Floral and Landscape Design Consulting, je predsednik Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in predsednik mednarodne floristične organizacije FLORINT. Sodeloval je v različnih projektih v najbolj izpostavljenih turističnih krajih v Sloveniji.

 

PRIJAVA

KOTIZACIJA:

Strokovni posvet je PLAČLJIV. Število udeležencev je omejeno.

Kotizacija za strokovni posvet znaša 110 EUR (19. 4. 2024) in vključuje vsa predavanja, odmor za kavo, pogostitev in voden strokovni ogled parkovnih površin v Portorožu.

Za sobotno delavnico FORMA VIVA (20. 4. 2024), ki vključuje ogled lokacije in posebnosti obmorskega razstavišča na prostem je predvideno doplačilo 30 EUR.

ROK PRIJAVE: Prijave so možne do zapolnitve mest. Število udeležencev je omejeno. Prijavite se lahko prek spletnega obrazca.

POPUST: Člani društva ljubiteljev vrtnic Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in ZAPS imajo 20% popust pri kotizaciji.   

*Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

KONTAKTNA OSEBA:

Breda Bavdaž Čopi, predsednica Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije

tel.: 031 599 924

e-pošta: portoroseportoroz@gmail.com

S prijavo dovoljujete, da Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije vaše osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7. 6. 2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in DLSV z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da DLSV trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

S prijavo se obvezujete, da nas boste o NEUDELEŽBI pisno obvestili na naš e-naslov: portoroseportoroz@gmail.com najkasneje do petka, 12. aprila 2024, do 12. ure in na ta način sprostil rezervacijo in omogočili udeležbo drugim interesentom.

S prijavo se strinjate, da lahko organizator izobraževanja naredi avdio in video posnetke predavanj ter fotografije dogodka in jih objavi na spletni ter Facebook strani ter uporabi.

Znesek kotizacije: 110,00 eur + obisk FORMA VIVA 30,00 EUR

Nakazati/ plačati na:
Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije
Ižanska cesta 15
1000 Ljubljana
Slovenija

TRR: SI56 1010 0004 6072 473
SWIFT CODA: BAKOSI2X
Referenca: SI 00 04-2024 

 

dlvs-2015

Rubins Leonard

Objavi komentar