Povzetek statuta Društva Ljubiteljev Vrtnic Slovenije

Društvo je
prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje ljubiteljev
vrtnic in šipkov, ki je nastalo na interesu članstva za
razvoj hortikulture vrtnic in šipkov in povezanih dejavnosti
v domačem in širšem okolju.
Med cilje društva sodi tudi varovanje naravne in kulturne dediščine,
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, pomoč načrtovalcem
hortikulturnih dejavnosti, priprava načrtov in strokovna
pomoč in pobuda pri zastavljanju nasadov vrtnic in rožnih
vrtov.

Vsakdo
lahko postane član društva in v njem deluje pod enakimi
pogoji.

Pravice in dolžnosti
so podrobneje opredeljene v statutu, znotraj društva se je mogoče
združevati po interesnem načelu.

Organi
društva so: občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in
častno razsodišče. Najvišji organ je občni zbor,
ki med drugim sprejema statut in druga pravila društva, voli
in razrešuje predsednika in ostale člane upravnega odbora,
odloča o višini članarine.

Društvo pridobiva sredstva za svoje
delovanje s članarino, z darili in volili in prostovoljnimi
prispevki, iz javnih sredstev in iz drugih virov.
Delo društva je javno in skrbi za obveščenost svojih članov
in zainteresirane javnosti.

Statut društva je vedno dosegljiv
na sedežu društva: Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije, Hotel Park,
Delpinova ulica 5, 5000 Nova Gorica

Št. transakcijskega računa:
04750-0000944443

STATUT  DRUŠTVA  LJUBITELJEV  VRTNIC  SLOVENIJE
(V CELOTI)

Objavi komentar