Predstavitev društva

Logo DLVSDruštvo ljubiteljev vrtnic Slovenije (DLVS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje ljubiteljev vrtnic in šipkov, ki je nastalo na interesu članstva za razvoj hortikulture vrtnic in šipkov in povezanih dejavnosti v domačem in širšem okolju. Med cilje društva sodi tudi varovanje naravne in kulturne dediščine, strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, pomoč načrtovalcem hortikulturnih dejavnosti, priprava načrtov in strokovna pomoč in pobuda pri zastavljanju nasadov vrtnic in rožnih vrtov. Vsakdo lahko postane član društva in v njem deluje pod enakimi pogoji. Pravice in dolžnosti so podrobneje opredeljene v statutu, znotraj društva se je mogoče združevati po interesnem načelu.

Organi društva so: občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Najvišji organ je občni zbor, ki med drugim sprejema statut in druga pravila društva, voli in razrešuje predsednika in ostale člane upravnega odbora, odloča o višini članarine …
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino, z darili in prostovoljnimi prispevki, iz javnih sredstev in iz drugih virov. Delo društva je javno in skrbi za obveščenost svojih članov in zainteresirane javnosti. Statut društva je vedno dosegljiv na sedežu društva:

Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije, Ižanska cesta 15, Ljubljana
Članarina
za tekoče leto znaša 30 €, družinska 30 €.
Prijavite se lahko preko pristopne izjave na tej povezavi.

KONTAKT DRUŠTVA:
Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije | Botanični vrt Ljubljana, Ižanska cesta 15, Ljubljana
Predsednica društva: Breda B. Čopi | tel.: 031 599 924 | e-pošta: ljubiteljivrtnic@gmail.com
TRR:
10100-0046072473 je odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d. d.
Matična številka: 1506331
Davčna številka: 42295190

O logotipu društva

V logotipu društva je upodobljen naš rdečelistni šipek (Rosa glauca). Bolj znan in spoštovan je po svetu, kjer je cenjena parkovna sorta. Izbrali smo ga, ker je “naš”.

Objavi komentar